04 July 2024

Beschermengelen


Een week geleden schreef ik over een kitten die opgesloten zat onder de motorkap van een auto en die uiteindelijk kon worden gered met de hulp van omstanders. De kitten had geluk dat ik haar hoorde. En toen....

Guardian angles

 Nederlandse versie


A week ago I wrote about a kitten who was trapped under the hood of a car and who was eventually rescued with the help of bystanders. The kitten was lucky that I heard her. And then....

26 June 2024

Negen levens

 


Wat ik hoor

Wie kent het nou niet, het geluid van een huilende kitten? Het kan me zo raken. Het voelt als dat ik iets moet doen, terwijl ik ervaar dat ik er niet altijd wat aan kan doen.

Van de week was ik ’s avonds thuis aan het werk. Lekker op mijn Maltese balkonnetje dat vanaf de eerste verdieping uitkijkt over de haven van Msida in Malta. Plotseling werd mijn aandacht getrokken door zo’n huilende kitten. Waar ik woon is het heel bijzonder om het geluid van katten te horen. Het is namelijk een drukke weg langs een jachthaven. Katten en vooral kittens, zouden immers in no time worden dood gereden. Ik stond op en stak mijn hoofd door het balkon raam om te kunnen vaststellen waar dat kitten geluid vandaan kwam. Ik kon dat vanaf mijn balkon niet vaststellen.

08 June 2024

Ella het poezenkind

 

Ella het poezenkind

Het poezenkind zo klein en kwetsbaar nog

Ontwapenend teder, vindt veiligheid op schoot

Onnozel als een kleuter doet wat niet mag, toch

Ze piept hem door een gaatje, op weg naar haar achtste sloot

07 June 2024

Echte liefde

 

Het verleden dragend, wachtend op straks

Daar tussen speelt mij zich af, passief en laks

Niet weten wat ik wil, twijfels en onrust

Niks te verwachten, geen passie, geen lust

15 April 2024

Precious spring


In Malta's embrace, spring unfolds its delight,

Where azure skies meet seas so crystal bright.

Beneath the sun's warm and gentle caress,

Nature awakens in a colorful dress.

 

Fields burst forth in a vibrant array,

Blossoms dance in the breeze, having their say.

From Valletta's walls to Gozo's serene shore,

Nature paints a canvas we cannot ignore.

 

Citrus groves perfume the air with their bloom,

While wildflowers flourish, dispelling gloom.

Azure waters beckon, inviting and clear,

Whispering secrets only springtime can hear.

 

As the sun dips low in the golden west,

Malta's springtime beauty is truly blessed.

In every hue, in every scent that's unfurled,

Spring in Malta is a precious, vibrant world.


© TrefMij april 2024

25 February 2024

De verlossing nabij

 


De verlossing nabij

Als liefde is lijden

Met herhalende pijn

Wat blijft dan te bevragen

De verlossing nabij© TrefMij februari 2024

 


03 July 2023

Vrij en blij
Fladderend ga ik door het leven. Zonder wezenlijk doel anders dan mij vrij en blij te voelen, zoals vogels en vlinders doen. Dat lukt mij het best door in het moment te zijn, en door te genieten van de kleinste dingen die vaak grootser zijn dan ze ogen. Onderweg op de scooter en stoppen om prachtige bloemen van dichtbij te bekijken. Op een strand door de branding lopen en het zand tussen m’n tenen door voelen glijden. Op een terrasje een praatje maken met een onbekende. Maar ook zittend op een steen, hoog boven een oneindig lijkende horizon van water, het volgende verhaal schrijven.

24 June 2023

Niet sociale mediaWie wil mij helpen? 

Ineens was er weer dat gevoel; opgesloten te zijn in een online bestaan. We communiceren met elkaar veelvuldig via sociale media. We ontmoeten elkaar in een kunstmatige, digitale omgeving en proberen elkaar met mooie plaatjes en mooie praatjes te laten zien en lezen hoe het met ons gaat. Ik vind de beelden die zodoende worden geschapen vaak erg rooskleurig, terwijl ik er zelfs soms aan mee doe.

No social media

Suddenly there was that feeling again; being locked into an online existence. We often communicate with each other via social media. We meet in an artificial, digital environment and try to show how we are doing with beautiful pictures and sweet talk. I often find the images that are created in this way very rosy though I even participate in them sometimes. To be honest, I don't feel the need to share arguments and setbacks on social media. I like to share sensitive topics during an actual meeting.

02 June 2023

Free and happy


 
I float through life. With no real purpose other than to feel free and happy, as birds and butterflies do. I do that best by being in the moment, and by enjoying the smallest things that are often bigger than they appear. Along the way on the scooter and stop to see beautiful flowers up close. Walking through the surf on a beach and feeling the sand slip between my toes. Having a chat with a stranger on a terrace. But also sitting on a stone, high above an endless horizon of water, writing the following story.

17 May 2023

Verwachtingen
Al mijn hele leven ervaar ik dat anderen verwachtingen van mij hebben die ik niet waarmaak, terwijl ik verwachtingen die ik van mijzelf heb – zo goed en zo kwaad als dat gaat – vaak wel waarmaak.

Ik ben net vijfenzestig jaar geworden en vraag mij af of ik heel lage verwachtingen van mijzelf heb, of dat ik te veel wil voldoen aan de verwachtingen van de anderen. Zijn de verwachtingen van anderen niet een veronderstelling van mij, terwijl de anderen die verwachtingen helemaal niet hebben?