25 February 2024

De verlossing nabij

 


De verlossing nabij

Als liefde is lijden

Met herhalende pijn

Wat blijft dan te bevragen

De verlossing nabij



© TrefMij februari 2024

 


No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com