07 June 2024

Echte liefde

 

Het verleden dragend, wachtend op straks

Daar tussen speelt mij zich af, passief en laks

Niet weten wat ik wil, twijfels en onrust

Niks te verwachten, geen passie, geen lust

Met verloren kracht, verborgen onder dekens

Geen belovende toekomst tekens

Dat voelt leeg en onvervuld

De waarheid zo vaak verhuld

Zo kan het soms voelen, zo eenzaam en alleen

Doelloos dwalend met een zware steen

De toekomst ongewis, het verleden te beklagen

Daar tussen speelt mij zich af, zonder antwoord op mijn vragen

En dan weer die dagen met hart en ziel, in liefde en met de zon

Vertier en levenslust, zorgeloos en los, als een heldere bron

Dan ligt het leven voor mij uit, is het verleden uit het zicht

Daartussen speelt niets, alleen het moment in stralend licht

Mijn armen gespreid om passie te preken en liefde te geven

Geen angst voor sterven, maar verzoening met het leven

Tref mij en voel het leven bruisen, wil mijn liefde ervaren

Prachtige ontmoetingen, diep geraakt, de lust naar meer niet te bedaren

Openbaar je leven vanuit jouw hart en om niet

Houd van je duistere kant en van die, die je bij anderen ziet

Pas dan kan je van elkaar houden met recht

Dan is er sprake van liefde, dan is het echt

© TrefMij juni 2024

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com