12 June 2021

ZwijgrechtOnze privacy is in het geding, maar hoe belangrijk vinden wij dat eigenlijk nog? 
Als het over onze privacy gaat wil iedereen dat die gerespecteerd wordt. Zodra de privacy in het geding is, slaan de politiek en de media aan. Als de privacy van mensen op straat komt te liggen is er een rel. Wij kennen allemaal de voorbeelden door de jaren heen
  • Als de sociale media platformen onze gegevens verkopen, of doorspelen, wordt dat veroordeeld en moeten er wetten en regels komen om dat te voorkomen.
  • Digitaal stemmen is moeilijk te realiseren, onder andere vanwege het gevaar dat de privacy wordt geschonden. Je stem is geheim. Daar mag je over zwijgen, ook over of je wel of niet stemt.
  • De invoer van het patiëntendossier kent allerhande bezwaren en gevaren omdat de privacy in het geding is.
  • In een sollicitatiegesprek mag niet alles gevraagd worden. Het is toegestaan om bepaalde informatie niet te verstrekken. Het recht op geheimhouding. Je hoeft niet te vertellen of je wel of geen kinderen wilt en ook niet of je een ziekte onder de leden hebt.
Maar hoe zit dat heden ten dage met onze privacy? Hoe belangrijk vinden wij onze privacy nog en wat is nog wel en wat is niet meer privé? Daar zijn de grenzen, naar mijn overtuiging aan het schuiven. Om niet te zeggen dat ik vind dat wij ons op een hellend vlak begeven.

Donorcodicil

Of iemand zijn of haar organen na overlijden beschikbaar stelt is een individuele keuze. Die keuze niet bij leven willen maken mag ook. Tevens was het toegestaan om over orgaan donatie geen mededelingen te doen. Met andere woorden er over te zwijgen.

Maar dat kan dus niet meer met de huidige wetgeving ter zake orgaan donatie, want als jij zwijgt kies je indirect voor donatie. Het zwijgrecht is vervallen.

Vaccinatiebewijs

Jouw individuele gezondheidsstatus is privé. Dat gaat anderen die jij daar niet voor machtigt niets aan. Maar hoe is het mogelijk om te zwijgen over of je wel of niet gevaccineerd bent? Dat mag en kan echter niet geheim zijn en blijven. Wij kunnen straks alleen nog meedoen aan de samenleving en internationaal reizen, als wij onze gezondheid kunnen bewijzen.

Ik kan niet anders dan vaststellen dat onze privacy aan het afkalven is. Een prik voor vrijheid. Dit laten wij toch niet gebeuren?


© TrefMij Juni 2021

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com