16 April 2019

Humor helpt


De mens streeft naar vrijheid, maar wat is vrij? Willen we losbandigheid, of onafhankelijkheid? Willen we alles kunnen doen en alles kunnen zeggen? 

Wij hebben maar 1 ultieme vrijheid. Onze gedachten. Al het andere aan ons bestaan is begrensd.

DENKEN

De mens kan denken. Onze gedachten zijn vrij. Alles mag in ons hoofd. Hoe extreem of stompzinnig dan ook, er is geen grens zolang we ons niet uiten.

Het ultiem vrije denken, en de absolute grenzeloosheid daaraan, brengt creativiteit. Het is aan de kunstenaars om dit te vertalen naar beelden, woorden, muziek enzovoort. Expressies van gedachten is wat we zien in kunst en van kunstenaars. 

UITEN

Mensen mogen hun gedachten uiten, maar daar stelt de groep waar we deel van uitmaken wel grenzen aan. Wat kan wel en niet worden geuit binnen de groep en tussen groepen?  

Er zijn 2 belangrijke grenzen. 
1. Haat zaaien
2. Oproepen tot fysiek geweld

Degenen die dat doen zijn strafbaar. Maar ik hoor ook beweren dat belediging een grens is. Daar ben ik het niet mee eens. Belediging immers, is niet persé een doel van degene die zich uit, maar lijkt mij vooral een emotie van de waarnemer.

De uiter uit zijn gedachten niet met de bedoeling om te beledigen, maar om begrip voor zijn gedachten te krijgen. En onbegrip over inhoud en vorm kan flink schuren.

WAARNEMEN

Mensen willen selectief zijn in wat zij krijgen te zien en wat zij willen horen. En de grenzen daaraan verschillen enorm per persoon.

Maar hoe voorkomt de waarnemer ongewenste informatie? Als het is waargenomen is het al te laat. 

VERANTWOORDELIJKHEID

De vraag is dus: “Hoe weten wij van elkaar wat geuit of waargenomen wil worden en wiens verantwoordelijkheid is dat?” 

Ik zie steeds meer de neiging de uiters daar verantwoordelijk voor te houden. Dat vind ik niet terecht. Immers iedereen mag zich vrij uiten, op die 2 belangrijke grenzen na. 

En als er mensen zijn die zich binnen die grenzen niet goed voelen over het geuite, is dat wel reden om serieus te nemen, maar niet omdat het geuite fout is. We moeten die mensen willen helpen om te leren omgaan met wat zij waarnemen.

Niet de waarnemers beschermen, door de uiters te beteugelen? Nee, de uiters zijn vrij en de waarnemers moet weerbaarder worden. Je beledigd voelen blokkeert. Ga er van uit dat er geen kwade opzet is. Dat biedt kansen om verder te komen. 

HUMOR HELPT

Een krachtig hulpmiddel om verder te komen is humor. Grappen maken. Lachen om anderen, maar vooral ook om jezelf. Maar niet iedereen kan lachen om alle grappen. Vooral niet om grappen over jezelf en over je geloof. Maar als je ergens geen grappen over kunt maken is dat het probleem.

Harde grappen moeten kunnen worden gemaakt. Humor maakt het probleem duidelijk. Over Jezus hoor ik snoeiharde grappen, maar over Mohamed durven we geen grappen meer te maken. Dat maakt niet Mohamed het probleem, maar wel diegenen die daar geen grappen over kunnen hebben.

Het beste kan je grappen maken over je eigen geloof. Een grap kan openbaren. Dus laat de priester grappen maken over het christendom, de imam over de Islam en de rabbijn over Joden …….. enzovoort.

Maak een grap over iets wat jij helemaal hebt fout gedaan. Zelfspot relativeert en verlicht. 

Humor helpt ons te bevrijden en te verlichten. Humor geeft ruimte aan wat geuit mag worden en hoe we ons kunnen uiten. De grenzen weten we en geen vrijheid zonder grenzen. © TrefMij april 2019

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com