18 December 2021

Mijn Kerstboodschap van het jaar 2021

Dit is mijn Kerstboodschap van 2021 en die is voor ieder mens die geïnteresseerd is in hoe ik in het leven sta.... 

Wat een jaar!

2021 was een zéér bewogen jaar voor iedereen en dus ook voor mij. In mijn leven is er meer gebeurd dan ooit tevoren in een jaar. Mijn onvergetelijke mooie herinneringen aan mijn vader die dit jaar honderd jaar zou zijn geworden. Mijn broer die de dood aanvaardde en een dierbare vriend die onverwacht verongelukte; mijn lieve vriendin Szilvia die naar Mexico vertrok en waarbij het nog onduidelijk is of en wanneer wij elkaar weer zullen zien; de wereld in een greep van een onbegrijpelijke pandemie; en ook ben ik nog een keer verhuisd, wat ineens totaal onbelangrijk voelt. Het is zéér turbulent en die turbulentie is nog lang niet afgelopen.....

Zo zijn er de ouderdomskwaaltjes die zich beginnen op te dringen en merk ik ook dat de kring van mensen om mij heen slinkt. Mensen verdwijnen uit mijn leven door enerzijds de dood en door anderzijds het verlies aan verbinding door een complexe samenhang van allerlei redenen. Per saldo wordt de kwaliteit van de verbinding in mijn kring per persoon wel steeds groter en mijn liefde voor de mensen in mijn kleinere kring steeds dieper. 

Mijn kring

De mensen in mijn kring, worden ook minder divers. Vroeger paste er veel meer mensen in mijn kring met als gevolg dat er ook tegenstellingen en wrijvingen waren, maar die bleven onuitgesproken of gingen verloren in oppervlakkigheid, zodat de kring in stand bleef. Verlies van mensen uit mijn kring vond ik ongewenst, want het gaf mij het idee dat anderen mij dan een vreemde eend in de bijt vonden. Niet de kwaliteit, maar de kwantiteit van mijn kring vond ik belangrijk, met als gevolg dat er allerlei schijnrelaties/schijnverbindingen ontstonden. 

In 2021 heb ik gemerkt dat dat aan het veranderen is. Sommige vriendschappen en familiebanden worden hechter andere verwateren, of lijken zelfs niet meer te bestaan. 

Mijn moraal

De basis van alles waar ik al een heel leven voor sta is als volgt.
 1. Ik houd van iedereen, maar kan mij onmogelijk met iedereen verbinden. 
 2. Ik heb respect voor iedereen en van mij mag iedereen er zijn, daar ken ik geen uitzonderingen op. 
 3. Iedereen mag individuele keuzes maken, ook als ik die keuzes zelf niet zou willen maken. 
 4. Ik ben bereid verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes van mensen en ik aanvaard de consequenties van keuzes en van het gedrag van mensen. Ik houd van mensen, ook als hun gedrag mij niet aanstaat. 
 5. Ik oefen geen macht uit over anderen en ik dwing mensen niet iets anders te kiezen, of zich anders te gedragen. 
 6. Ik probeer mensen te overtuigen van waarom ik vind dat zij een andere keuze, of een ander gedrag zouden kunnen overwegen, maar uiteindelijk laat ik elk mens in haar/zijn waarde. 
 7. Ik ben geen rechter, ik ben geen aanklager en ook ben ik niet de beul. Daar zijn anderen voor aangesteld. 
Deze alles omvattende zeven punten samenvattend: "Ik ben een levend mens die vanuit nederigheid, mijn medemens onvoorwaardelijk lief heeft en iedereen met open vizier benadert."

Verdeeldheid van de mensheid

De wereldbevolking is al sinds mensenheugenis verdeeld in verschillende groepen, zoals religie, ras, etniciteit, welvaart. Deze verdeeldheid zal nog talloze eeuwen blijven bestaan. Ik geloof wel dat er ooit een moment zal zijn waarbij wij blijvend allen één groep zijn. Geen verdeeldheid meer en iedereen leeft met liefde en met respect samen met elkaar. De beste schatting die ik momenteel kan maken over wanneer het zo ver zal zijn, is dat ik dat in elk geval helaas niet ga meemaken. 

Dat voelt wat triest, maar toch ook realistisch. Het voelt ook wat eenzaam, omdat het vinden van gelijkgestemden niet makkelijk is. En dat is er in 2021 niet makkelijker op geworden, want er is wereldwijd opnieuw een verdeeldheid ontstaan en die gaat dit keer in beginsel over de soevereiniteit van de mens. De volgende vragen zijn hierbij aan de orde:
 1. Zijn er grenzen aan de integriteit van het menselijk lichaam en zo ja welke? 
 2. Wie mag beslissingen nemen over het lichaam van een levend mens? 
 3. Is er zelfbeschikking bij keuzes maken over jouw gezondheid, en over jouw dood? 
 4. Bestaat er recht op geheimhouding van de status van jouw gezondheid? 
 5. Bij alle bovenstaande vragen geldt de vraag wanneer gaat het groepsbelang boven het individuele belang en wie mag dat beslissen? Met andere woorden: "Wie heeft de controle over de levende mens en/of over haar/zijn lichaam?" 

De hamvraag

Er dreigt dus een blijvende splitsing binnen alle al bestaande groepen, waarbij de hamvraag is wie de macht heeft, of krijgt over de controle van het menselijk individu. Deze nieuwe verdeeldheid zal een grote invloed hebben op de samenstelling van de kring van mensen om ons heen. 

Hoe dan ook: ik weet geen antwoord op die hamvraag. Ik ga daar - God zij gedankt - ook niet over. Als ik zou willen, kan ik waarschijnlijk elk scenario verdedigen met wetenschappelijk onderbouwing en weten dat er ook andere scenario's wetenschappelijk zijn te onderbouwen.

Het gaat al heel lang niet meer over de wetenschap met alle onderbouwde feiten. Het is een politieke kwestie geworden en daardoor ook een strijd. Ik verdiep mij dus niet langer meer in de feiten, want daar zijn onnoemelijk veel andere mensen al mee bezig en ik heb daar echt niets zinnigs aan toe te voegen. 

En wat de politiek betreft, ..... (tja, zucht, ....) ik zwijg liever, maar laat ik dan alleen dit zeggen: "Voor mij is uitsluitend van belang dat de nieuwe verdeeldheid een feit is. Het gebeurt en het zal hoogstwaarschijnlijk weer heel lang zo blijven."

Mijn boodschap

En nu is het bijna Kerstmis 2021. Ik zie de mensen in die sfeer worden opgenomen. Een fijn gevoel. Fijn ook om - als wij alvast een beetje vooruitkijken naar het volgende jaar - weer nieuwe perspectieven te zien en al dan niet haalbare voornemens. 

Mijn gedachten tijdens deze dagen gaan in aller eerste instantie uit naar de mooie mensen in mijn kring waar ik hiervoor over schreef. Zij zijn mijn toeverlaat en bij hen kan ik zijn wie ik ben. Dank voor alles wat jullie voor mij willen betekenen. Sorry voor alles waarbij ik iemand teleurstelde.

Laten wij ons realiseren dat wij alleen gezamenlijk vooruitgang kunnen maken. Achteruitgang en stilstand dreigt als wij onze verbinding verder verliezen. Onze grote uitdaging is om de verbinding te herwinnen met een groeiend aantal mensen op onze planeet en met een groeiende behoefte aan controle die onze intrinsieke vrijheid bedreigt. Onze soevereiniteit en ons zelfbeschikkingsrecht is in het geding.

Verder weet denk ik iedereen dat wij door onze overconsumptie de Aarde uitputten. Wij moeten ons consumptiegedrag dus drastisch veranderen. Het kan niet anders. Wij zijn het verplicht aan de dieren, maar ook aan elkaar. 
 
Aan de leiders van de wereld zou ik willen vragen: "Waarborg de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van elk levend mens."

Dit is mijn Kerstboodschap en ik heb geen waarheid verkondigd. Deze boodschap is niks meer of minder dan een persoonlijk inzicht. Ik ken de waarheid niet. Ik zeg wel eens: "Wie zegt de waarheid te kennen, is de waarde van die waarheid daarvoor al uit het oog verloren...." 

Verkondig elkaar liever waar je onzeker over bent. Deel je twijfels en stel elkaar vragen, in plaats van alle antwoorden te weten en ook nog eens te begrijpen." Wees lief, terughoudend en geef ruimte voor een gesprek. Alleen samen maken wij een samenleving. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor mij.

Ik wens alle lezers een geweldig Kerstfeest toe. Vier het feest van het Licht in het licht van elkaars ogen.© Markant - TrefMij december 2021

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com