25 January 2021

Verloochen niet je geheimen

Verloochen niet je geheimen

Ik hoor mensen wel eens beweren dat zij altijd transparant zijn en geen geheimen hebben. Ik geloof dat echter niet. Als er al iemand is

te vinden die geen geheimen heeft, is die persoon niet in staat goede risico-inschattingen te maken. Iemand zonder geheimen zal het niet maken in het leven. Diegenen zal steeds opnieuw anderen schofferen, of beledigen.

Moet je tegen je partner altijd zeggen dat je die bepaalde trekjes je irriteren? Zeg je dat je te laat op je afspraak was omdat je eerst nog even wilde masturberen?

Het gaat er dus eigenlijk om of jouw geheim terecht een geheim is en of je er goed aan doet het geheim te houden. Die afweging moet ieder mens steeds opnieuw maken.

Evolutionare mechanismen

Het zijn evolutionair bepaalde mechanismen. In de prehistorie gold dat als je uit de groep werd gezet, je je niet kon verdedigen tegen roofdieren, je niet effectief kon jagen en dat je je niet kon voortplanten. Als je wél in de groep bleef, kreeg je nakomelingen. En nog steeds is één van de mechanismen waarmee je er voor kunt zorgen dat je in de groep blijft, geheimhouding. 

Wij zijn de nakomelingen van mensen die goed konden liegen, bedriegen en geheimen konden bewaren.

Tegenwoordig zijn onze groepen minder afgebakend. We individualiseren sterk. Maar toch willen wij nog steeds niet worden afgevallen en afgewezen. We willen bij de groep horen. Dat begint bij kinderen. Ze weten al snel; als ik vrolijk ben, zijn mensen aardig. Als ik zeur worden mensen boos. Ze weten dus dat ze bepaalde gevoelens verborgen moeten houden. Later leren ze glashard te ontkennen stiekem een koekje te hebben gepakt, om niet te falen en straf te ontlopen.

Dat blijven wij ons hele leven doen. Je voorkomt ermee dat je uitgestoten, of afgewezen wordt.

Meest voorkomende geheimen

En weet je waar de meeste geheimen over gaan? Juist ja, over seks en erotiek. vreemdgaan, erotische fantasieën en ook over masturberen: hoe vaak je het doet, waar je het doet en waar je aan denkt. Maar ook over onze relationele problemen en onze gezondheids toestand houden we veel geheim.

En waarom staat seks onbetwist op de eerste plaats als het gaat over het hebben van geheimen? We hebben nou eenmaal wel allemaal seks, maar we zijn niet allemaal ziek.

Nadeel van geheimen hebben

Jaren geleden had ik contact met iemand die - naar later bleek - nauwelijks kon lezen en schrijven. Nooit sprak die persoon er over. Jaren lang verzon die persoon smoesjes om hulp te krijgen, maar bijna niemand wist van zijn analfabetisme. “Ik heb mijn bril niet, kan jij even lezen wat hier staat?”

Hij ging piekeren en het geheim ging aan zijn geweten knagen. Het geheim werd alsmaar groter en werd uiteindelijk zelfs een obsessie.

Gelukkig besloot hij op tijd zijn geheim te vertellen en hij vertelde dat hij uitsluitend positieve reacties kreeg.

Zwijgen of opbiechten

Geheimen hebben is prima
Als je geen last hebt van je geheim en niemand kan er achter komen, denk ik dat je het beter voor voor jezelf kunt houden. Kan iemand er wél achter komen, kan je het beter opbiechten. Want: als mensen zélf achter je geheim komen, worden ze heel erg boos. Als jij het vertelt, worden ze ook boos – maar minder. Je moet elke keer de analyse maken: wat kost een geheim hebben en wat kost het opbiechten? 

Als je vreemd gaat kan de een er prima mee leven en het voor zich houden, omdat niemand in de groep het weet, terwijl de ander zich misschien een leven lang schuldig voelt. Dat is strikt persoonlijk.

De algemene consensus lijkt: nooit liegen, nooit vreemdgaan, altijd eerlijk zijn. Maar dat doen we niet, zo simpel is het. Moreel gezien is het misschien beter om geheimen op te biechten. Maar niet altijd, want je kunt er een ander mee belasten en jezelf mee isoleren.

Zal ik je tot slot nog eens iets heel anders vertellen……..? Euhhh, nee, ik houd het liever nog even geheim …….. 

 

© TrefMij juli 2019


No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com