20 August 2020

Uit elkaar groeien naar elkaarWat kan er gebeuren als je je leven echt verandert? Het is mooi en indrukwekkend. Voel je vrij om over mijn persoonlijke ervaring te lezen.

Een onzekere toekomst

Szilvia en ik begonnen samen aan het realiseren van onze dromen in 2017. Een Tinderontmoeting met een onzekere toekomst. Een nieuwe plek, een nieuw land, een nieuwe richting voor onszelf en voor elkaar te ontdekken. Onze individuele en gemeenschappelijke aspiraties.

Szil’s aspiraties

Szilvia kwam naar Malta omdat zij zich niet meer goed voelde in Hongarije. Szil’s aspiraties waren het opzetten van een coaching bedrijf en daar omheen een netwerk te bouwen. Verder had zij aspiraties om een Bed and Breakfast te beginnen om zo inkomen te generen en de accommodaties tevens kon gebruiken voor haar coaching cliënten.

Ook wilde Szil graag reizen en in verschillende landen zijn in bepaalde periodes.

Mijn aspiraties

Ik kwam naar Malta om mij te ontmantelen van verplichtingen. Mijn aspiraties waren: minder doen, meer genieten van onafhankelijkheid. Rust en stilte. Niks meer moeten, alleen nog willen.

Ik had nog geen concrete ideeën over wat ik wilde gaan doen. Dat kreeg pas gaandeweg meer vorm. Ik wilde schrijven, muziek schrijven, foto’s maken. Ook wilde ik graag mensen ontmoeten en met hen interessante gesprekken hebben.

Ik wilde in elk geval een veilig inkomen en sloot mij daarom aan bij Szil’s idee van Bed and Breakfast.

Warm Home Malta

Ons Bed and Breakfast avontuur

Zodoende begonnen wij in 2017 tegelijkertijd aan ons Bed and Breakfast avontuur en noemde ons nieuwe bedrijf Warm Home Malta. Wij wilden een aangenaam verblijf voor onze gasten bieden. Een warm onthaal en een warm verblijf.

Samen bouwden wij ons bedrijfje op in circa één jaar. Heel veel werk, maar wij waren beiden enthousiast en werkten er met plezier aan.

Uitbreiden

Al in de loop van het tweede jaar (2018) dacht Szil aan het uitbreiden van het aantal accommodaties. In 2019 begon zij nieuwe accommodaties toe te voegen. Ik wilde dat eigenlijk niet. Ik was immers naar Malta gekomen om minder en uiteindelijk helemaal niet meer te werken. Mijn idee was daarom meer om het kleinschalig te houden. Eén of twee flatjes in de verhuur en een privé plek om te wonen. Op die manier was er weinig werk en hoefden wij niet een betaalde baan te vinden om rond te kunnen komen. Zo in het begin paste onze ideeën bij elkaar, maar toen begon het te wringen.

Want geloof mij, het draaien van een Bed and Breakfast is sowieso arbeidsintensief en neemt exponentieel toe als er accommodaties bijkomen.

Vervroegd pensioen

Wij moesten besluiten hoe wij verder zouden gaan. Uiteindelijk gaf de doorslag dat ik de mogelijkheid had om voor vervroegd pensioen te kiezen. Op die manier kon ik uit Warm Home Malta stappen en kon Szil doorgaan met de uitbreidingen die zij wilde.

Nieuwe situatie

Er ontstond op deze manier een nieuwe situatie. Szil ging méér werken en ik ging minder werken. Szil kon leven van de inkomsten uit Warm Home Malta en ik kon leven van mijn vervroegde pensioen.

In de nieuwe situatie heb ik mijzelf beschikbaar gehouden als adviseur en voor hand en spandiensten. Dit doe ik nog steeds en wil dat ook blijven doen.

Verschillende perspectieven

Door deze verandering hadden Szil en ik plotseling ook verschillende perspectieven.

Voor Szil

Zij was veel tijd kwijt met het uitbreiden van Warm Home Malta. Voor Szil betekende het dat praktisch al haar energie daar in ging zitten. Mede daardoor was er nauwelijks tijd voor haar over om aan haar coaching droom te werken.

Haar eerste jaar dat zij Warm Home Malta alleen runde (2019), was succesvol. In haar tweede jaar (2020) trad Corona aan. Dit was en is een aderlating. Het volledige toerisme kwam tot stilstand.

Dit had de volgende ook onderling uit elkaar voortvloeiende gevolgen:

  • De accommodaties verhuurde zij goeddeels allemaal voor langere termijn aan expats en anderen die voor langere termijn op Malta wonen. Op die manier was de schade te beperken.
  • Omdat nog onbekend was hoe de gevolgen van Corona volgend jaar zouden zijn, drong zich de vraag op of zij wel wilde doorgaan met Warm Home Malta in 2021 en zo ja, op welke manier. Misschien in afgeslankte vorm? Zou het toerisme weer terug zijn als ware er nooit iets gebeurd? Wij dachten dat ook het tweede jaar weer slecht zou zijn.
  • Doordat haar accommodaties nu goeddeels voor de lange termijn waren verhuurd, was zij veel minder tijd kwijt aan het runnen van Warm Home Malta en kreeg zij daardoor veel meer tijd om aan haar coaching droom te werken. Die droom is zich momenteel aan het ontvouwen en is echt zeer hoopvol.
  • Als er uit de coaching droom inkomen gaat komen, is er enerzijds minder reden om met Warm Home Malta door te gaan en anderzijds ook minder tijd om dat te kunnen doen.

Voor mij

Doordat ik niet meer betrokken was bij Warm Home Malta, had ik ineens extreem veel meer tijd. Soms wel tien uur per dag meer. Ik wist mij daar geen raad mee. Ik wilde eigenlijk schrijven over mijn verleden, mijn plannen. Ik wilde mensen ontmoeten en met hen mooie momenten beleven. Diepe gesprekken en interessante ontmoetingen uitwerken in columns, verhalen, poëzie en die te publiceren in een persoonlijk blog. Een fantastisch perspectief, maar het had heel wat voeten in aarde om dat van de grond te krijgen.

Toen ik uiteindelijk na een aantal maanden van niksen, de stoute schoenen had aangetrokken en was begonnen aan het maken van een persoonlijk blog, werd dat blog na ongeveer 3 maanden gehackt en was alles verdwenen. Dat droeg niet echt veel goeds bij aan mijn toch al zo moeizaam van de grond getrokken project.

Uiteindelijk ben ik helemaal opnieuw begonnen en ben ik uiteindelijk op stoom geraakt met het creëren van mijn persoonlijke blog, waar jij nu in leest.

Inmiddels heb ik ook ingezien dat ik Malta weliswaar als thuishonk wil houden, maar daar niet voor altijd wil zijn. Ik heb meer ruimte nodig. Ik wil aan de zee zijn, maar ik ben mij bewust van het feit dat ik de bergen, de bossen en de meren mis. Ergens een plek vinden in een land die mij die combinatie kan faciliteren is mijn uitdaging voor mijn toekomst.

Nu nog niet actueel, maar ik weet dat het zal komen.

Gevolgen voor onze toekomst

Door onze verschillende perspectieven is er een tweetal gevolgen voor onze toekomst waar wij op termijn mee te maken krijgen.

Reizen

Omdat het succes van Szil’s coaching aspiraties aannemelijk is en mede doordat dat mogelijk tot gevolg heeft dat Warm Home Malta fors afslankt, of op termijn zelfs wordt opgeheven, ontstaat er bij Szil ruimte om meer concreet invulling te vinden voor de manier waarop zij aan haar reisaspiraties vorm wil geven. Zij wil in verschillende periodes in een bepaald jaar op verschillende locaties zijn. Misschien zelfs wel in vier verschillende locaties. Hetgeen elke keer reizen betekent. 

Door mijn perspectief heb ik ontdekt dat ik niet meer graag op reis ben. Ik ben erg blij met een vaste woonplek. Alles geregeld op één vaste plek. Eindelijk een plek waar ik kan zijn en waar ik kan doen wat ik nu doe. Niet weg te hoeven. Gewoon zijn!

Wel kan ik mij voorstellen dat ik één keer per jaar voor een periode van twee of drie maanden naar een andere plek op de wereld ga. Een andere vaste plek, waar de voor mij noodzakelijke dingen aanwezig zijn en waar belangrijke formaliteiten allemaal zijn geregeld.  

Wonen

Door onze verschillende reisaspiraties zal de situatie ontstaan waarin wij voor een periode op verschillende adressen en zelfs in verschillende landen zijn/wonen. Dat heeft gevolgen voor onze woonlasten die wij nu delen en anders alleen zouden dragen. Dat kan met mijn mini, minimum inkomen in combinatie met de forse huurprijzen van Malta, leiden tot de situatie dat er geen betaalbare accommodatie met voor mij voldoende privacy is te vinden in Malta.

Onze gezamenlijke aspiraties

Ik voel liefde en twijfel. Ik voel nabijheid en afstand. Ik zie kansen en risoco’s. Alle denkbare tegenstellingen kunnen wat mij betreft bestaan.

Wij hebben een toekomst voor ogen. Voor onszelf en voor ons samen. Onze persoonlijke aspiraties groeien uit elkaar. Wat wij gemeenschappelijk hebben versterkt onze persoonlijke aspiraties.

Wat wij gemeenschappelijk hebben.

  • Wij hebben een vergelijkbare jeugd. Niet letterlijk uiteraard, maar inhoudelijk en gevoelsmatig vergelijkbaar. Wij stonden er alleen voor en wij redden ons uit elke denkbare situatie zonder al te veel schade. Wij leerden een schat door onze strijd tegen het anders willen en mogen zijn.
  • Wij motiveren elkaar in het verwezenlijken van onze dromen.
  • Wij hebben beiden dezelfde specifieke wensen om ons met elkaar in een relatie te ervaren en die wensen wijken af van hoe traditionele relaties zich manifesteren.
  • Wij versterken elkaar in het ontplooien van sommige van onze persoonlijke kwaliteiten.
  • Wij hebben veel kracht uit te wisselen vanuit levenservaring en kunnen snel situaties analyseren van individuen of groepen en daar adviezen aan verbinden. Ik verhef die analyses echter niet tot waarheid, maar tot een mening. De daarbij behorende adviezen zijn persoonlijke interpretaties die ik niet ervaar als waarheid.  

Wat wij gemeenschappelijk hebben wordt steeds belangrijker. Wij bouwen onze persoonlijke aspiraties uit met de steun van de kracht die wij putten uit wat elk van ons doorleefde toen wij opgroeiden naar volwassenheid.

Dus ondanks zich van elkaar verwijderende perspectieven, wensen en belangen, blijven Szil en ik in staat om samen te blijven en samen te groeien met en naar elkaar, nu en in de toekomst.

De titel van deze column: “Uit elkaar groeien naar elkaar” was het eerste dat ik opschreef toen ik aan deze column begon. 

Ik wist nog niet precies waarom die titel mij te binnen schoot. Pas toen het laatste hoofdstuk van deze column: “Onze gezamenlijke aspiraties” klaar was, begreep ik het ineens.

Ik wil het liefde laten zijn.

 

 

 

© TrefMij August 2020 

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com