09 August 2020

De Beirut boem


Dagen lang zoek ik naar woorden en zinnen die mijn gevoel beschrijven over de explosie in Beirut? Ik schreef er al over op 4 augustus in "De Beirut bird"

Ik vond uiteindelijk een weinig woorden en liet het voor wat het is. Soms is taal, hoe krachtig ook, niet toereikend.

[Zie in het midden van de foto de vogel..... Beirut is niet vogelvrij.]

============

BEIRUT

Kan er naast erger, veel erger nog dan erger bestaan?
Zou dan dat veel erger, nog verder dan veel erger kunnen gaan?

Seconden nog, zonder gewis gevaar
Dan springen alle dromen uit elkaar 

Gevangen in één lange lage toon 
afkomstig van de hoogste troon

Dreun en luchtdruk, flits en vlam
Beirut, geofferd als onschuldig lam

De krater spuugt gore, rode rook 
Bloed rood en zaait de laffe dood
 
Beton en glas verpulverd, verwrongen en gebroken staal
Van het monsterlijkst museum is daar de ergste zaal

Vertwijfelde ontheemden, dwalend met hun stilte 
Door verdwenen straten, huilend in hun kilte

De verdachten schreeuwen: “Wreek de daders!”
Maar zoveel kinderen verloren al hun vaders

Vergeet de zoete smaak van wraak, het leed is al aangedaan
Maak respect en wijsheid tot jouw grootste faam In mijn ziel voel ik jou arm, armer Beirut…………© TrefMij augustus 2020 

===============

Door MojNews, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92891561

Door Hammami - Screenshot from https://www.youtube.com/watch?v=N1wGACZVc1M, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92901235

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com