21 June 2020

Vagebond


Spreeuwenzwerm
Video onderaan dit artikel / klik Lees meer>>

De vagebond

De vagebond staat bekend als een landloper, een zwerver, een bedelaar, maar ook als gespuis. Toch is dat slechts een vooroordeel. De Vagebond is misschien wel een 

flierefluiter, een lanterfanter en een zonderlinge, solitaire figuur. Toch is de vagebond geen slecht persoon.

De vagebond kiest voor vrijheid en wil niet gebonden zijn.

Een vagebond is een geciviliseerde vrijdenker. Een braverik, die niet past in de standaards van de samenleving. Geen duistere, onbetrouwbare figuur die vooral in de gaten moet worden gehouden. Nee, de vagebond is een normaal en goed mens die behoefte heeft aan:

 • Eigen richting / ontregeling (autonoom en onafhankelijk)
 • Opgeven van macht
 • Verzet
 • Mildheid

Eigen richting / ontregeling

De vagebond treedt buiten het alledaagse, burgerlijke denken, dus buiten het rationele calculerende denken waarmee we ons een weg door het leven banen, Een manier van denken, een vorm van verbeelding waarin veel meer mogelijk is door verschillende posities in te nemen. Dan ga je vagebonderen.

Volg je eigen weg. Volg de zon, ga naar je eigen horizon. Het pad is niet jouw eigen pad, maar het pad van het toeval. Het pad definieert de weg. Het is des vagebonds dat je niet je eigen pad kiest maar dat je je overgeeft aan een zekere mate van ontregeling. Als je een zijpad kiest moet je bereid zijn om dat pad je weg te laten dicteren. Je weet niet waar je naar toegaat. Het pad dicteert de nieuwe weg. De nieuwe manier van onderweg zijn. En ook je nieuwe manier van denken, van beleven, van ontmoeten, van contacten aangaan. En dat is wat veel mens doen, ze gaan op goed geluk weg. Ze geven zich niet volledig over aan chaos, maar gaan 
weer een bepaald nieuw spoor definiëren aan de hand van de weg die hun dat spoor wijst. 

Opgeven van macht

Het heeft te maken met macht. Niet meer in machtsprocessen willen participeren, maar ook macht uit handen geven en je overgeven aan de dingen die op je pad komen. Dat zijn alle kleine dingen. Mooie stenen vinden, mensen tegenkomen, een vogel gadeslaan die eten zoekt, ontroert raken van een uitzicht. Al die kleine dingen en gebeurtenissen vertellen je een verhaal. En die verhalen heel belangrijk maken en je daar aan overgeven is een vorm van je macht uit handen geven. Je machteloos durven op te stellen. Je ontvankelijk tonen. Als je überhaupt verwonderd wilt zijn in het leven dan moet je je macht uit handen geven, dat wil zeggen je verwachtingspatroon. Je ziet wel hoe het loopt.

Onze maatschappij is heel erg sterk op macht gebaseerd en op verdeling van machten. Belangrijk element van een vagebond is de macht uit handen geven en je overgeven aan de dingen die op je pad komen.

Verzet

De vagebond wil niet meedoen. Hij is iemand die de standaards en de sociaal culturele verworvenheden aan zijn laars lapt. Hij wil gerespecteerd worden, zoals ook hij iedereen respecteert.

In het verzet van de vagebond zit geen opstandigheid. Er is slechts die sterke drang om het anders te willen doen, zonder veroordeling. Geen anderen lastig vallen met het anders denken en doen. De vagebond wil normaal gevonden worden en anders mogen zijn.

De echte vagebond bindt zich niet, die laat zich niet vangen. 

Mildheid

De vagebond is van nature mild. Hij heeft een mildheid in de omgang met mensen, maar ook mildheid in de omgang met de dingen die er zijn, zoals zuinig zijn op alles. We willen zo graag macht over elkaar uitoefenen. Maar de vagebond wil niet de wereld verbeteren. De vagebond wil zijn/haar eigen leven leiden. De wereld laten voor wat het is, zich afzonderen.

Wel kan de vagebond aan de wereld laten zien dat de weg die hij gaat veel goeds in zich
draagt. Hij kan een voorbeeld zijn voor anderen en hen inspireren een vagebond te willen zijn.

De spreeuw

Voor de beweging van vagebonden dacht ik na over een symbool. Ik dacht aan een vogel vanwege de vrijheid en de kwetsbaarheid van deze fladderende schepsels, net als de vagebonden.

Op 20 juni 2020 kon ik niet op het woord vagebond komen. Ik liep de trap op in mijn huis naar mijn kamer en sprak onverwachts toch het woord vagebond uit; precies op het moment dat er een spreeuwachtige vogel vanuit mijn kamer door het trapgat naar beneden de keuken/woonkamer in vloog. Het woord vagebond schoot mij dus precies op dat moment weer te binnen.

Bracht deze vogel mij een bericht? Deze vogel vloog mijn huis binnen ook nog eens op het moment vlak voor de zonnewende. Ik kan deze vogel niet anders zien en ervaren als de boodschapper. De vogel kwam mij vertellen dat ik de vagebond ben.

De spreeuw is daarom het symbool voor de vagebond geworden. Mede vanwege diverse andere eigenschappen van de spreeuw. De spreeuw past zich eenvoudig aan. De spreeuw kan andere vogels imiteren. De spreeuw is onderweg en trekt in grote groepen over de wereld. De spreeuw is dynamiek, ontwikkeling. De spreeuw is autonoom in de groep. Elke spreeuw volgt de weg. De spreeuw is altijd onderweg. Geen enkele spreeuw weet de weg. Toch ontstaan bewegingspatronen met de groep. Zwermen spreeuwen, wie kent ze niet. 

Prachtige, georkestreerde vertoningen van een spel van donker en licht. Kijk naar de video onderaan dit artikel.

Spreek je uit

Heel veel mensen voelen dat er iets niet klopt. Dat het anders moet. Wat voel jij op dit moment? Denk je er wel eens over na om uit te breken? Van de gebaande wegen af te wijken? Niet dat je direct je hele leven overhoop wilt gooien, maar om de dingen eens vanuit een ander perspectief te willen bekijken. Iets nieuws uit te proberen. Het eens anders te gaan doen dan wat jij denkt dat er van je verwacht wordt. Ben je echt blij met je baan, met je relatie, met je vooruitzichten? Denk je er wel eens aan om het roer om te gooien?

Als dat zo is, blijf dan niet verstopt in je eigen hoofd. Kom naar buiten met die gedachten en gevoelens. Dat delen met anderen is volstrekt veilig en onschadelijk. En het uitspreken van gedachten en gevoelens geeft doorgaans een betere kijk op de dingen.

Het delen van je diepste gevoelens over onrust in jezelf met iemand anders kan een eerste stap zijn naar een nieuwe richting, of de laatste. Dat is helemaal aan jou.

Ik en andere vagebonden denken graag met je mee over hoe jouw “Handboek voor wie zich nergens aan wil houden” er uit zou kunnen zien………

 De spreeuwen zwerm

© TrefMij juni 2020

2 comments:

 1. Mooi verwoord Mark! Ik denk dat een hoop mensen herkenning vinden in je woorden, ik in ieder geval wel!

  ReplyDelete
 2. Dank voor je reactie. Wees de Vagebond, wees vrij. Laat het komen zoals je het voelt in je lijf. Succes en deel het met anderen. Je zult zien dat ze je beter begrijpen dan dat jij jezelf al begreep.

  Dat is het grote mysterie..........

  ReplyDelete

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com