29 February 2020

Laat me

Laat me altijd vrouwen kijken, het lijnenspel onthutsend mooi
Laat ogen mij ontwijken, als van een vrezende liefdes prooi 

Laat me denken duizend zinnen, geen woorden zal ik spreken
Laat vrouwen lippen spinnen, maar de stilte niet verbreken

Laat me niets van vrouwen winnen, laat ze nimmer dichterbij
Laat mij het heimelijk minnen, laat mij met alle liefde vrij

Laat me talen naar hun taal, naar de klank van hun gezang 
Laat me gaan omdat ik faal, in het minnen dat ik verlang 

Ik vraag je......, smeek je: “Mijd me, laat me gaan!”
Stille liefdes laat me in mijn waan"


© TrefMij februari 2020

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com