21 October 2018

Addolorata Malta


Waarom zou je een begraafplaats gaan bezoeken, als je daar niets te zoeken hebt? Kijk naar deze video en je begrijpt het.................. Lees meer.....>> start video

Why go to a cemetery if you don't have anything to do there? Watch this video and you will understand ............... Read more.....>> start video

Op zondag hebben mijn vriendin en ik de gewoonte om iets samen te gaan doen. Nou kan je van alles verzinnen, maar om die zondag in oktober 2018 naar een begraafplaats te gaan, was toch wel bijzonder. Er is niet een graf te bezoeken van iemand die wij gekend hebben en je kunt er ook niet een lekker terrasje pikken of zo. 

Kijk naar de video en zie waarom wij daar toch heen gingen.......

On Sunday, my girlfriend and I have a habit of doing something together. You can think of everything, but going to a cemetery that Sunday in October 2018 was quite special. There is no grave to visit of someone we have known and there is also not a nice terrace to have drink.

Look at the video and see why we went there anyhow..........


No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com