15 February 2018

Het zwarte schaap als wereld veranderaarInmiddels ontmoette ik in mijn leven vele, verschillende mensen. Veel gezichten met bijbehorende naam en typische eigenschappen zitten in mijn geheugen. 

Een rijk pallet aan karakterkleuren. Meegaand, zelfverzekerd, twijfelaars, chaotisch, (over)gestructureerd, vechters, verliezers, winnaars, afhankelijk, autonoom, volgers, leiders,enzovoort.

De meeste mensen in mijn leven heeft een aantal logische combinaties van karaktereigenschappen. Combinaties die wij gewend zijn en die passen in ons beeld van de gemiddelde soort personen die we kennen. We stemmen ons eigen gedrag graag af op deze logisch gecombineerde karaktereigenschappen van de mensen om ons heen. Het voelt veilig en we hoeven nauwelijks moeite te doen om de ontmoeting die we op dat moment hebben gezellig te laten verlopen.

Toch zien we ook mensen die niet zulke logische karaktereigenschappen hebben. Mensen met controversiële standpunten, waar ze veelal ondubbelzinnig voor uitkomen. Wij zijn geneigd om dat ongewenst te vinden.

Wij begrijpen dat gedrag niet en het voelt vaak veel makkelijker om iemand te wijzen op het gedrag dat we niet begrijpen, dan dat we ons openstellen voor het afwijkende gedrag en proberen te begrijpen, waarom de ander dat gedrag vertoont. Wij vinden deze mensen recalcitrant en bestempelen hen als lastig, eigenwijs, brutaal, confronterend etcetera. Wij houden niet zo van controversiële standpunten.

Iedereen kent wel dit soort mensen in hun kring. Wij bestempelen deze mensen wel eens als recalcitrant of als “Zwarte schapen”. Mensen die zich niet hebben weten aan te passen aan de algemene moraal en zich niet aanpassen aan wat wij gewend zijn.

Maar wat bezielt deze mensen, wat is de betekenis van wat zij beweren en hoe zij zich gedragen?

Wat wij ons niet altijd realiseren is dat dit soort mensen die variaties in hun gedrag aanwenden om de anderen iets te laten zien en te laten ervaren. Zij kiezen hun gedrag zodanig dat de anderen tot nadenken worden gedwongen. Ze zijn creatief en kunnen snel situaties overzien. Ze zien op allerlei vlakken een breder perspectief. Zij hebben een rijk pallet aan gedragsvariaties en durven van de gebaande wegen af te wijken.

Hoe merkwaardig dat juist deze kleurrijke figuren veelal worden gekenschetst als “Zwarte schapen” Mensen met niet normaal gedrag.

Maar wat is dan normaal gedrag en wie bepaalt wat dat normale gedrag is? Naar mijn idee gaat het er veeleer om dat de mensheid zich voortdurend ontwikkelt. Dat alles om ons heen in beweging is en daardoor verandert. En hoe graag we ook zouden willen vasthouden aan onze veilige standaards, wij de ontwikkelingen niet kunnen stoppen. Het gaat langzaam, met kleine stapjes, maar het gebeurt.

De Zwarte schapen onder ons zijn - misschien wel zonder dat zij zich daarvan altijd bewust zijn - in staat om veranderingen in gang te zetten. Wij hebben mensen nodig die onze standaards durven aanvechten en met hun kleurrijke karakters en hun eigengereidheid een belangrijk bijdrage leveren aan de onvermijdelijke ontwikkelingen die wij als mensheid aan het doormaken zijn. 

Mijn levensmotto is: “Wees een zwart schaap en help de mensheid in haar ontwikkeling”.© TrefMij / februari 2018

No comments:

Post a Comment

COMMENTS TO: trefmij@gmail.com